Vyrovnávací můstky

U průmyslových a skladových hal je z hlediska plynulosti a ekonomiky logistických procesů klíčovým místem vratový otvor s vhodným vyrovnávacím můstkem, který eliminuje výškový rozdíl mezi ložnou plochou nákladního automobilu a skladové plochy. Vyrovnávací můstek se instaluje do podlahy vratového otvoru. Tak vznikne pohodlné a spolehlivé propojení objektu a ložné plochy vozidla, přispívající k rychlé a ekonomické manipulaci s materiálem a zbožím.

Vyrovnávací můstek s výsuvnou lištou VMVL je mimořádně vhodný pro chladírenské a mrazírenské provozy.

Kombinací průmyslových vrat, vratového těsnění a vyrovnávacího můstku zajišťuje SPEDOS komplexní řešení průmyslového vratového otvoru.