Pošlete nám zprávu

Kontaktní informace

Adresa
CZ: Hranická 771, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
SK: Kamenná 2827/4, 010 01 Žilina

Telefonní číslo
CZ: (420) 571 759 211
SK: (421) 41 707 7111

Email
CZ: spedos@spedos.cz
SK: spedos@spedos.sk