Protipožární uzávěry

Protipožární uzávěry SPEDOS brání šíření požáru a splňují přísné požadavky požárního zabezpečení staveb. Uzávěry rozdělují objekt na jednotlivé požární úseky uvnitř i po obvodu budovy, kde z hlediska požárního je vyžadována odolnost proti prohoření. Jejich instalace tak může zabránit značným ztrátám na majetku i zdraví osob.

SPEDOS nabízí celou řadu různých typů a variant protipožárních vrat a dveří, z nichž převážnou část vyrábí ve svém závodě v Jezeřanech-Maršovicích.